Jdi na obsah Jdi na menu

Eris

6. 9. 2014

ř

Chima kvíz 

Co si pamatuješ o říši CimaGorilím a Havraním lmenu?Přečti si otázky a zvol jednu správnou odpověd.

1.Co můžeš vyhrát v turnaji ve velké aréně,který se pořádá každý měsíc?

A)Neomezený měsíční přístup k Chi.

B)Všemocnou kouli zlaté Chi.

C)Moc na říší Chima.

2.Ke které straně konfliktu se připojily gorily?

A)K žádné.

B)Podporovaly lvy.

C)Spojily se s  krokodýly.

3.Čím je známý  havraní kmen?

A)Jsou to jedineční kuchaři.

B)Jsou to zloději a podvodníci.

C)Jsou stateční a šlechetní bojovníci.

4.Kdo je vůdcem Gorilího kmene?

A)Gordo

B)Gorzan

C)Grizzam

5.Když můžeš počítat s pomocí havranů?

A)Vždy,protože milují hrdinské činy.

B.Havrani nikdy nebojují.

C)Kdykoliv ucítí nějaký zisk.

6.Co umí Gorilí slečna Gloona?

A)Řídit Gorilí stroje.

B)Dostávat se do potíži.

C)Učit jógu.

7.Který Havran moc nedbá na svůj zevnějšek?

A)Rizzo

B)Ripnik

C)Razan

8.Jak se jmenuje léttající stroj účetního havranů.

A)Razarova háková kotva.

B)Rawzomova havraní stíhačka.

C)Rozcalův havraní kluzák

9.Odkud mají havrani zbraně?

A)Kupují je od Goril.

B)Sami je vyrábějí.

C)Kradou je orlům.

10.Co používají gorily v bitvách.

A)Gorilí železa

B)Gorilí stroje

C)Gorilostroje.

Další kvíz.Síly dobra snad brzy zvítězí nad krutými nepřáteli a kmenový koflikt v říší Chima skončí.Mezitím si vyuzkoušejte své znalosti říše Chima a jejich zvířecích kmenů.

1.Čím byla naplněna voda,která vytryskla z hory Cavora?

A)Přírodní životní energií.

B)Kouzelnou tekutinou.

C)Spoustou podivných ryb.

2.Kdo se vplížil do Lvího chrámu,aby spatřil Posvátnou tůni Chi?

A)Laval a Eris

B)Cragger a Crug

C)Cragger a Laval

3.Jaké znamení přimělo krokodýly poslat jednotky do boje se lvy?

A)Krokodýlí světlo

B)Krokodýlí světlice

C)Krokodýlí nářek

4.Kdo zmizel v bezedné rokli?

A)Král Lagravis

B)Král Crominus

C)Princezna Clooler

5.Který kmen říše Chima ctí pravidla a tradice?

A)Krokodýli

B)Havrani

C)Lvy

6.Které z následujících tvrzení týkajících se Orlího kmene je pravdivé.

A)Neumějí bojovat

B)Jsou líní

C)Jsou moudří

7.Jakou činnost si gorily oblíbily?

A)Boj

B)Meditaci

C)Výrobu zbraní

8.Kdo je furty?

A)Lišák

B)Ryba

C)Moucha

9.Kdo je vyzbrojen hrozným zápachem?

A)Krokodýlí princ

B)Skunk

C)Havrani

10.Co je Kutee?

A)Malá dýka

B)Druh bobule

C)Malá liška